Política de Privacitat

El titular del web és:

El Sr. Pedro-Ramón Lluis Carpintero (a partir d'ara Farmàcia Lluís), amb DNI 37713816-A, llicenciat en farmàcia i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics.


Té el domicili a C/ Altimira, 18-20, 08290 Cerdanyola del Vallès, Tel. 936 92 47 08 i correu electrònic info@farmacialluis.com.


Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de Farmàcia Lluís que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.


L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a Farmàcia Lluís o per mail a info@farmacialluis.com.