Ortopèdia

L’ortopèdia, com a tècnica, està encaminada a corregir o evitar deformitats del cos humà a través d’exercicis o d’aparells. Els aparells ortopèdics s’anomenen ortesis. Tenim canelleres, genolleres, turmelleres, mitges compressives,etc.