Programa d'Intercanvi de xeringues (PIX)

Participem en el programa d'intercanvi de xeringues coordinat per la conselleria de Sanitat i el Col·legi de Farmacèutics. Està destinat a reduir els danys associats al consum de drogues per via endovenosa i a reduir la transmissió de malalties en aquest grup de població.